За нас

Дружество „Милки лукс” ЕООД е създадено през 1996г. с основен предмет на дейност изкупуване на сурово мляко, преработка и продажба на млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие в гр. Бяла черква е построено и пуснато в експлоатация през 1999г. 

Дневния капацитет за преработка на мляко е 100 тона на работна смяна за сирене и 20 тона за кашкавал.

Изкупуването на млеката се извършва от шест области – В. Търново, Русенска, Плевенска, Ловешка, Търговищка и Врачанска само и единствено от ферми първа категория. В предприятието са внедрени и лицензирани системи за самоконтрол /HACCP/ и /IFS/. Милки Лукс е специалист в производството на бели сирена с вложена Растителна мазнина в тях като ги наричаме Деликатеси, както и за класически видове Български бели саламурени сирена. Месечният капацитет за производство на Деликатеси е 1500 тона, а на Класически сирена около 200 тона на месец.

Редица сертификати и награди за високо качество

Заради високото качество на нашите продукти, имаме сертификат Kosher, Kalal, IQS, както и редица награди от различни форуми, включително 5 златни медала за качество от Интер Експо Център – София.

25000

кв.м. производствена площ

27

години на пазара

130000

литра дневен капацитет